Sobota, 23 września 2023

Czym jest druk akcydensowy?

21 listopada 2019

Trend na druki jednoarkuszowe utrzymuje się już od dłuższego czasu. Nic też nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie zmianie na gorsze. Jednoarkuszowe druki nazywane akcydensami, to bardzo często sposób na tanią reklamę firmy.

Druki akcydensowe nie są wynalazkiem współczesnej poligrafii. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „accidens”. W tłumaczeniu na język polski oznacza ono „coś przypadkowego”. Branża poligraficzna używa tego pojęcia do określenia wyrobów poligraficznych, które nie są czasopismami ani książkami czy też zadrukowanymi opakowaniami. Najczęściej akcydens jest produktem jednoarkuszowym. Może on mieć postać jednej kartki. Druki akcydensowe często mają także postać składki, która nie została przecięta.

Specjaliści od poligrafii mówią też, że druki akcydensowe te również samoistne druki, które mają charakter okolicznościowy lub użytkowy. W efekcie do akcydensów mogą zostać zaliczone wszystkie druki poza tymi wymienionymi wyżej. Akcydensem może być plakat, wizytówka, znaczek pocztowy.

Druki akcydensowe dzielą się na kilka kategorii. Kryterium, na podstawie dokonano ich podziału było wykorzystanie akcydensów. Najczęściej spotykanymi drukami akcydensowymi są te, które mają charakter informacyjny. Jest to grupa podstawowa, do której zaliczamy:

 • obwieszczenia;
 • plakaty;
 • kalendarze;
 • katalogi;
 • prospekty z rozkładem jazdy;
 • różnego rodzaju afisze;
 • programy;wizytówki;
 • ulotki;
 • cenniki.

Kolejna grupa to akcydensy manipulacyjne. To grupa druków, które są spotykane równie często jak te poprzednie. Do tej grupy zaliczane są te druki, z których korzysta się przy okazji wypełniania różnych czynności o charakterze urzędowym lub handlowym.

Do tych druków należą:

 • mandaty,
 • znaczki skarbowe i pocztowe,
 • banknoty,
 • blankiety,
 • kwestionariusze,
 • zaświadczenia,
 • papiery wartościowe,
 • bilety.

Następna grupa to akcydensy opakowanie. Korzystają z nich przede wszystkim firmy, które zajmują się oznaczaniem i pakowaniem towarów.

Do akcydensów opakowaniowych należą:

 • banderole,
 • metki,
 • obwoluty,
 • etykiety.

Akcydensy przemysłowe wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu. Ta kategoria akcydensów ma często postać kalkomanii. Ostatnią kategorię tworzą akcydensy wydawnicze. W tej kategorii druków akcydensowych mieszczą się nuty i mapy. Bardzo często do druków akcydensowych potocznie zaliczane są małe wyroby poligraficzne. Często mianem tym określane są zarówno druki jednostronicowe, jak i te wyroby poligraficzne, które składają się z małej ilości kartek. Druki te nie zasługują jednak na to, aby nazywać je akcydensowymi. Znaczenie tych druków jest bowiem zupełnie inne. Druki akcydensowe bardzo często wybierane są przez przedsiębiorstwa i firmy, którym zależy na tym, aby za pomocą drukowanej, stosunkowo taniej reklamy, dotrzeć do jak największego grona klientów.

Zapotrzebowanie na druki akcydensowe już jest bardzo duże, a przypuszczalnie zainteresowanie nimi jeszcze będzie wzrastać. Firmy poligraficzne skupione na akcydensach proponują coraz niższe ceny, z ich usług mogą korzystać także małe firmy.

Image
Drukarki

Grafit Imperialny

2 lutego 2021

Image
Drukarki

Rodzaje drukarek

30 września 2020