Sobota, 15 czerwca 2024

Akcydensy i ich zastosowanie

22 listopada 2019

Akcydensy znane też jako druki akcydensowe są gotowymi wzorami dokumentów różnego rodzaju. Mają zastosowanie w szeregu branż, co jest uzależnione przede wszystkim od tego, z jaką tematyką są związane. Ich szeroki wybór sprawia, że łatwiejsze jest zarówno prowadzenie księgowości, jak i uporządkowanie magazynu. Warto więc dowiedzieć się jak najwięcej na ich temat.

Po co nam akcydensy?

Nazwa akcydensy jest używana wtedy, gdy pojawia się konieczność opisania samoistnych druków o użytkowym lub okolicznościowym charakterze. To grupa o szerokim zakresie i często można spotkać się z opinią w myśl której powinno się do niej zaliczać wszystkie druki jednokartkowe, bez względu na ich wymiaru. Najczęściej możemy usłyszeć o akcydensach wydawniczych w postaci map oraz nut, o akcydensach informacyjnych, a także o tak zwanych akcydensach manipulacyjnych takich, jak choćby bilety i znaczki skarbowe. W języku potocznym nazwa ta ma nieco inne znaczenie. Używa się jej, aby opisać gotowe wzory dokumentów różnego rodzaju, które znajdują zastosowanie w codziennej pracy w biurze, w magazynie oraz w instytucjach edukacyjnych. W praktyce wydawnictwa takie mogą mieć nie tylko postać jedno-, ale i wielokartkową. Nie powinno więc zdziwić nas to, że wspomniany termin jest wykorzystywany choćby w odniesieniu do liczącego sobie wiele stron dziennika lekcyjnego. Bardzo często wydawnictwa akcydensowe mają też formę połączonych w bloczki arkuszy. Aby ułatwić korzystanie z nich produkuje się je na papierze samokopiującym, a to sprawia, że przygotowanie kopii nie wiąże się z dodatkowym wysiłkiem. Tak naprawdę jednak to, jaką formę mają akcydensy nie ma aż tak dużego znaczenia, jak to, aby ich forma była ujednolicona i zgodna z normami prawnymi, jakie obowiązują w danym momencie. Pozwala nam to na zyskanie pewności, że mamy do czynienia z dokumentem przygotowanym w oparciu o odpowiedni wzorzec. Dodatkowo zyskujemy zarówno czas, jak i komfort pracy.

Druki akcydensowe i ich zastosowanie w kadrach

Gdybyśmy mieli wskazać na najważniejsze grupy wydawnictw akcydensowych, wiele osób z pewnością zwróciłoby uwagę przede wszystkim na te, które znajdują zastosowanie w kadrach oraz w BHP. Druki te sprawiają, że prowadzenie dokumentacji jest łatwiejsze niż zazwyczaj, ułatwiają też załatwianie spraw związanych z pracownikami nie w jednej, ale w przynajmniej kilku instytucjach. Same druki kadrowe mają zróżnicowany charakter możemy więc wskazać zarówno na tak zwane karty pracy, jak i na karty urlopowe. Interesujące są także listy wynagrodzeń, listy płac, a także listy obecności. W grupie tej możemy znaleźć też wzorce dokumentów, dzięki którym z większą łatwością można gromadzić dane tych osób, które dopiero zaczynają ubiegać się o pracę, a także dane odnoszące się do badań lekarskich pracowników. Akcydensy można spotkać także w księgowości często opisywanej jako praca typowo papierkowa. Często konieczne jest w niej korzystanie z wzorów, co przy tym szczególnie istotne, wzory te powinny być zgodne z najnowszymi normami.

Image
Drukarki

Grafit Imperialny

2 lutego 2021

Image
Drukarki

Rodzaje drukarek

30 września 2020